Zabrze – w sercu Śląska

2023-11-06

Zabrze to przemysłowe miasto na Śląsku w południowej Polsce, niedaleko Katowic. Zachodnia dzielnica metropolii śląskiej, liczącej około 2 milionów mieszkańców. Leży na Wyżynie Śląskiej, nad rzeką Bytomką, dopływem Odry.

Zabrze do niedawna kojarzone z górnictwem i przemysłem ciężkim dzięki konsekwentnym działaniom władz miasta jest dzisiaj dobrze rozwijającym się miastem nauki, medycyny, kultury, sportu, innowacyjnej gospodarki oraz turystyki dziedzictwa postindustrialnego. To miasto przyjazne dla mieszkańców, atrakcyjne inwestycyjnie i otwarte na odwiedzających go gości. 

W ubiegłym roku Zabrze świętowało stulecie nadania praw miejskich. Nie zabrakło wspaniałych wydarzeń, które nadały jubileuszowi właściwą oprawę. Wspaniałe koncerty – z Międzynarodowym Festiwalem im. Krzysztofa Pendereckiego na czele – były okazją do rodzinnego świętowania setnych urodzin Zabrza. Występy José Carrerasa światowej sławy tenora, zabrzańskich filharmoników i uznanego na całym świecie młodzieżowego chóru Resonans con tutti dostarczyły publiczności zgromadzonej w jednej z największych sal koncertowych na Śląsku niezapomnianych wrażeń.

Zmierzając ku przyszłości, Zabrze ma świadomość tradycji i historii, które ukształtowały to miasto. Budowane jest na wartości szacunku i poszanowania drugiego człowieka, rodziny i wspólnoty, śląskiego etosu pracy, a także przywiązania do kultury europejskiej. To fundament, na którym osadzone jest nowoczesne miasto. Zabrze postawiło na działania infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne, poprawiające jakość życia mieszkańców. W tym celu pozyskało prawie 2 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Dzięki temu zrealizowano kilkaset oczekiwanych przez mieszkańców projektów. 

Z myślą o konkurencyjności miasta rozbudowana została infrastruktura w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie kolejne firmy otwierają swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Podjęto decyzję o uzbrojeniu terenów kosztem 65 mln zł, a zarazem umiejętnie pozyskano 85 proc. zewnętrznego dofinansowania dla tych działań. Dzięki temu przedsiębiorstwa zainwestowały w tym rejonie blisko 2 mld zł, tworząc około 2 tys. nowych miejsc pracy i przyczyniając się do gospodarczego rozwoju miasta. 

Realizując ogromne inwestycje, Zabrze plasuje się wśród najlepiej skomunikowanych miast w Polsce, a Drogowa Trasa Średnicowa skróciła dystans między Zabrzem a ośrodkami aglomeracji katowickiej. W mieście powstają wciąż nowe mieszkania wznoszone zarówno przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego, jak i firmy deweloperskie oraz prywatnych właścicieli. 

Medycyna to nie tylko symbol Zabrza, ale także kierunek jego rozwoju. Wysoki poziom świadczeń zdrowotnych zapewniają funkcjonujące w mieście szpitale na czele ze Śląskim Centrum Chorób Serca, gdzie prof. Zbigniew Religa w 1985 r. dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Swoją pozycję Zabrze umacnia również poprzez modernizowany szpital miejski, gdzie funkcjonuje renomowane Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka i szpitalny oddział ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów. Na rzecz rozwoju medycyny pracuje Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Innowacyjne metody leczenia opracowywane są w Śląskim Parku Technologii Medycznych „Kardio-Med Silesia”, a wykorzystywane w medycynie materiały powstają w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Współpraca samorządu z uczelniami wyższymi pozwoliła stworzyć prężny ośrodek akademicki dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Akademii Śląskiej. 

W kraju i za granicą miasto rozpoznawalne jest również przez skutecznie zrewitalizowane dziedzictwo postindustrialne. Uwagę turystów z całego świata przyciągają obiekty na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z zabytkową kopalnią „Guido”. Uznanie budzi uratowany dawny hotel AdmiralsPalast, ocalona Stara Gazownia i odrestaurowana Wieża Ciśnień. Ratowanie i adaptacja zabytków, służących następnie celom turystycznym, edukacyjnym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wyróżnione zostało m.in. Nagrodą Komisji Europejskiej „Europa Nostra”. Grand prix otrzymała natomiast Sztolnia Królowa Luiza.

W kulturalnym Zabrzu rozbrzmiewa wspaniała muzyka m.in. podczas wspomnianego już Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego na czele. Bogaty repertuar Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego uzupełnia oferta Domu Muzyki i Tańca. W scenerii postindustrialnej swoje miejsce odnajdują kolejne wydarzenia, np. Carbon Silesia Festival. 

Zabrze jest też miastem sportu. Łączą się z tym emocje dostarczane przez legendę piłki nożnej, czternastokrotnego mistrza Polski – Górnika Zabrze, który rozgrywa swoje mecze na Arenie Zabrze – stadionie o pojemności blisko 25 tys. miejsc.

Zabrze podejmuje ponadto wiele wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego. W dobie kryzysu ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego wiąże się to z ogromną determinacją, a także odpowiedzialnością. Realizując projekty ekologiczne, Zabrze buduje centra przesiadkowe, remontuje infrastrukturę drogową, termomodernizuje szkoły, przedszkola i żłobki. Rozbudowywana jest sieć ciepła systemowego. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad 1,5 mld zł. 

Obok troski o stan środowiska naturalnego priorytetem samorządu jest ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń, Zabrze dąży do dalszego rozwoju, a także ugruntowywania swojej pozycji w metropolii, regionie i kraju. Dumne z dotychczasowego rozwoju nadal konsekwentnie kontynuuje działania wyznaczone „Strategią rozwoju – Zabrze 2030”. 

e-Wydanie

Sledź nas na: