Tu zaczyna się eksport

2024-02-09

Pod takim hasłem w dniach 4–5 października br. spotkali się przedstawiciele sektora MŚP i jego partnerzy – przedstawiciele regionów oraz instytucji rozwoju – na FORUM BIZNESU zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Przedsiębiorcy szukali nowych możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach. Była to także niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z ekspertami z ponad 70 rynków zagranicznych i otrzymania praktycznej wiedzy i kontaktów. Spotkanie miało miejsce na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

 W ramach tegorocznej edycji PAIH Forum Biznesu organizatorzy przygotowali 27 paneli tematycznych, poświęconych zarówno konkretnym branżom, jak i konkretnym kierunkom eksportu. Zakres tematyczny wydarzenia był szeroki. Na uczestników czekało 11 scen, na których 410 ekspertów przeprowadziło łącznie 85 paneli i warsztatów skierowanych do przedsiębiorców. Wśród tematów tegorocznej edycji Forum były m.in. szanse eksportowe, najlepsze kierunki ekspansji czy wyzwań związanych z transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwojem, zmianami społecznymi i szybkim rozwojem technologicznym. Równolegle odbyło się II Forum Odbudowy Ukrainy, podczas którego jako gość specjalny zabrał głos JE Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy, oraz Forum Polska – Afryka, gdzie jednym z honorowych prelegentów był JE Anastase Shyaka, Ambasador Rwandy w Polsce.

Celem tej edycji Forum Biznesu było zwrócenie uwagi polskich przedsiębiorców na nowe kierunki eksportowe. Szczególny nacisk został położony na panele poświęcone relacjom biznesowym z Bliskim Wschodem, Azją Południowo-Wschodnią i Afryką.

Wśród założeń merytorycznych wydarzenia znalazły się, oprócz warsztatów i paneli poświęconych prezentacji rynków i branż, prezentacje oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, konsultacje dla MŚP, prezentacje partnerów PAIH – instytucji wpierających ekspansję zagraniczną polskich podmiotów, spotkania B2B – bezpośrednie spotkania z pracownikami zagranicznych biur handlowych z przedstawicielami partnerów regionalnych, ambasad, izb handlowych oraz instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumiany networking.

Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się indywidualne spotkania przedsiębiorców z pracownikami 56 zagranicznych biur handlowych, podczas których przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach eksportowych i współpracy gospodarczej na wybranym rynku.

Nowością na tegorocznej edycji Forum była strefa spotkań i rozmów z prelegentami – Mentoring Zone – gdzie uczestnicy Forum mogli przeprowadzić rozmowy mentoringowe na interesujące ich tematy. Uczestnicy Forum chętnie korzystali z tej formy konsultacji.

Stoiska swoich krajów reprezentowane przez przedstawicieli zagranicznych biur handlowych odwiedzili także ambasadorzy oraz radcy handlowi, którzy służyli wiedzą i kontaktami zainteresowanym przedsiębiorcom.

Forum Biznesu odwiedziło ponad 6000 osób, co może oznaczać, że polscy przedsiębiorcy reprezentujący różne branże otwierają się coraz bardziej z nowymi technologiami na rynki zagraniczne.

Życzymy powodzenia w ekspansji na nowe rynki!

e-Wydanie

Sledź nas na: