Święto Rumunii

2024-01-28

28 listopada 2023 r. w hotelu Regent w Warszawie obchodzono Święto Narodowe Rumunii.

Przybyłych na uroczystość gości powitał JE Cosmin Onisii  Ambasador Rumunii. Zwracając się do przybyłych, powiedział:

Właściwym momentem historycznym, który świętujemy, jest 1 grudnia 1918 roku, dzień Wielkiej Unii, kiedy wybrani przedstawiciele Rumunów w historycznych prowincjach Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramuresz, zebrali się w legendarnym mieście Alba Iulia, jednogłośnie ogłosili unię tych terytoriów z Rumunią i podpisali w ten sposób akt narodzin narodowego jednolitego państwa rumuńskiego.

W swoim wystąpieniu JE Cosmin Onisii nawiązał do wojny rosyjsko-ukraińskiej, mówiąc:

Brutalna, nielegalna, całkowicie niesprowokowana rosyjska agresja na Ukrainę nie tylko się nie zakończyła, ale trwa już 642 dni. 642 dni ciągłego rażącego lekceważenia i jawnego naruszania przez Rosję zasadniczo wszystkich norm prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego. Rumunia nadal stoi po stronie Ukrainy i będzie to robić tak długo, jak będzie to konieczne. Z zadowoleniem przyjmujemy również niedawne zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Republiką Mołdawii i Ukrainą. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie podkreśla znaczenie naszego wsparcia dla europejskich aspiracji zarówno Republiki Mołdawii, jak
i Ukrainy.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do toczącego się na Bliskim Wschodzie konfliktu między Palestyną a Izraelem, mówiąc:

Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie uległa znacznemu pogorszeniu. Potępiliśmy w najostrzejszych słowach masowy atak terrorystyczny Hamasu z 7 października i uznaliśmy prawo Izraela do samoobrony, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Rumunia wyraża ubolewanie z powodu dużej liczby ofiar cywilnych i pogorszenia sytuacji humanitarnej. Wspieramy wysiłki dyplomatyczne mające na celu zapobieganie regionalnej eskalacji konfliktu, uwolnienie wszystkich zakładników i ochronę ludności cywilnej w Strefie Gazy. Sprawiedliwy i trwały pokój wymaga trwałego rozwiązania, a jedynym realnym pozostaje rozwiązanie dwupaństwowe, oparte na przepisach prawa międzynarodowego.

W przemówieniu JE Ambasador poruszył także niezmiernie istotne kwestie dotyczące relacji dyplomatycznych między Rumunią a Polską.

Stosunki rumuńsko-polskie mają głębokie korzenie i niezwykle solidne podstawy, polegające nie tylko na naszej długiej historii przyjaźni i współpracy oraz wspólnym dziedzictwie kulturowym i wartościach, ale także na wspólnych obawach o bezpieczeństwo. Jesteśmy zatem zobowiązani do dodania do naszej wspaniałej przeszłości i wybitnej teraźniejszości równie obiecującej przyszłości.

Podczas gdy w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie pierwszej wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii, w tym roku mieliśmy zaszczyt upamiętnić, tutaj w Warszawie, w obecności Jego Królewskiej Wysokości księcia Rumunii Radu, setną rocznicę pierwszej wizyty rumuńskiej rodziny królewskiej – króla Ferdynanda I i królowej Marii – w nowo odrodzonej Polsce, w czerwcu 1923 roku, w czasie gdy oba państwa walczyły o zabezpieczenie swojego nowego statusu, uzyskanego/lub odzyskanego, odpowiednio, z ogromnymi ofiarami podczas I wojny światowej – powiedział
JE Ambasador.

Ponadto ambasador Rumuni dokonał podsumowania, jak to określił „wartościowych czynów”, które nasze kraje wspólnie dokonały. Są to:

  1. Rumunia i Polska ściśle współpracowały, wraz z resztą sojuszników, na rzecz znaczącego, uspokajającego wyniku historycznego szczytu NATO w Wilnie w lipcu. Cztery spotkania w formacie Bucharest 9, współtworzonym przez prezydentów Rumunii i Polski, które odbyły się w tym roku – na szczeblu głów państw, ministrów spraw zagranicznych i obrony, a także doradców ds. bezpieczeństwa narodowego – stanowią solidny dowód w tym zakresie.
  2. Dwustronne kontakty gospodarcze, w obu wymiarach – wzajemnych inwestycji i dwustronnej wymiany handlowej – wykazują stałą tendencję wzrostową. Wartym podkreślenia wydarzeniem jest wejście w życie w tym roku Umowy między Rządem Rumunii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie obronności, mającej szczególne znaczenie w obecnym kontekście bezpieczeństwa.
  3. Udana czwarta sesja rumuńsko-polskich konsultacji międzyrządowych, która odbyła się w marcu w Bukareszcie, przyniosła nie tylko decyzję o rozpoczęciu rumuńsko-polskiego sezonu kulturalnego, który odbędzie się między latem 2024 roku a jesienią 2025 roku, ale także wspólne ustanowienie 3 marca „Dniem Solidarności Rumuńsko-Polskiej”, który będzie upamiętniany i obchodzony co roku. To absolutna premiera dla Rumunii, która po raz kolejny pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje do dwustronnego partnerstwa strategicznego z Polską – powiedział
    JE Ambasador.

Dodał także, że oprócz wielu wydarzeń, które zostaną zorganizowane zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, aby uczcić nowo ustanowiony rumuńsko-polski dzień solidarności, kilka innych przełomowych momentów ze wspólnej historii obu krajów będzie warte uwagi w przyszłym roku: 105 lat nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych, 85 lat od uchodźstwa polskiego do Rumunii na początku II wojny światowej oraz 15 lat dwustronnego partnerstwa strategicznego. Do listy tej dojdzie również 20 lat członkostwa w NATO, które Rumunia będzie świętować w 2024 roku.

W lobby hotelowym została zaprezentowana wystawa zrealizowana przez Rumuński Instytut Kultury w Warszawie i poświęcona została projektowi Via Transilvanica. Via Transilvanica to pierwszy długodystansowy szlak w Rumunii, liczący ponad 1400 km, do pokonania w formie pieszej, rowerowej lub konnej. Odsłania Rumunię światu i podkreśla jej bogate dziedzictwo.

Zespół folklorystyczny Doina Chioarului z hrabstwa Maramures w północnej Rumunii bawił publiczność wykonaniem tradycyjnych pieśni i tańców.

Uczestnictwo wielu znamienitych gości, przepiękny występ artystów oraz wyśmienite potrawy kuchni rumuńskiej, a także doskonałe rumuńskie wina serwowane podczas wieczoru sprawiły, że tegoroczne obchody Dnia Niepodległości Rumunii przebiegły w niezapomnianej atmosferze.

 

Ada Krzewicka


e-Wydanie

Sledź nas na: