Święto Narodowe Węgier

2024-01-28

26 października 2023 r. w przepięknym, stylowym hotelu Verte w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji Święta Narodowego Węgier, które co roku obchodzone jest 23 października w rocznicę wybuchu Rewolucji Węgierskiej i Walki o Wolność w 1956 roku. 

W przemówieniu inauguracyjnym JE Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács powitała przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, wicemarszałka Sejmu, ministrów, przedstawicieli duchowieństwa, mediów oraz pozostałych gości, dziekując za liczne przybycie. Następnie JE Ambasador odniosła się do słów wielkiego polskiego dziewiętnastowiecznego poety Cyprana Kamila Norwida, który uważał, że powstania są w stanie ukształtować narody, ale fundamentem budowania społeczeństwa jest praca organiczna. Słowa poety stanowiły nawiązanie do historii kształtowania się narodu węgierskiego, o którym w swoim wystąpieniu tak mówiła Pani Ambasador:

W walkach węgierskiego powstania 1848/49 roku, toczonych z dwoma mocarstwami światowymi: Austrią i Rosją, ukształtował się nowoczesny naród węgierski.

Sprzeciw Węgrów w 1956 roku wobec stalinowskiego reżimu był szansą na odrodzenie się społeczeństwa węgierskiego, rozbitego przez dyktaturę komunistyczną po 1945 roku. Inwazja Armii Sowieckiej brutalnie stłumiła powstanie po zaledwie 20 dniach walki. Szansę na odrodzenie narodu –w duchu norwidowskim – i ukształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa zostały pogrzebane i odroczone na wiele dekad – powiedziała JE Ambasador.

Na zakończenie swojego przemówienia dodała:

Historyczną wagę przyjaźni polsko-węgierskiej, jej mobilizującą energię polityczną i uczuciową, jej mityczne znaki ukazuje kronika jednego dnia. Tym dniem był 23 października 1956 roku. O nim pisał Adam Ważyk, polski poeta:

Byłem z wami w ten dzień, gdy pod pomnikiem Bema

wznosiliście węgierskie i polskie sztandary.

Nie wiem, kto z was raniony, a kogo już nie ma,

kiedy głosy umilkły i świecą pożary.

Dzisiaj, już po raz siódmy, mam zaszczyt i przyjemność wspólnie z Państwem pamiętać o tych szczególnych wydarzeniach, które łączą nasze narody.

Następnie głos zabrał poseł Ryszard Terlecki, który w swoim przemówieniu podkreślił długotrwałe związki między węgierskim ruchem wolnościowym a polskimi staraniami o odzyskanie niezawisłości od rządów komunistycznych. Pokreślił, że oba narody zawsze wspierały się moralnie, a ich obywatele aktywnie angażowali się we wzajemną pomoc w budowanie niezawisłych rządów i walki o pełną niepodległość podczas powstań i ruchów narodowo-niepodległościowych toczonych w obu krajach. Wyraził także nadzieję, że w przyszłości Polska i Węgry będą kontynuować historycznie przyjazne kontakty między oboma narodami.

Tradycyjna przyjaźń polsko-węgierska, a także wspomnienie Poznańskiego Czerwca ’56, były dodatkowymi czynnikami, które połączyły uczestników wydarzenia, wpływając jednocześnie na ciepłą, przyjacielską niemal atmosferę tego wydarzenia.

Program kulturalny przyjęcia był wspierany przez Narodowy Fundusz Kultury i Instytut Liszta w Warszawie. Wydarzenie w hotelu Verte uświetnił występ folklorystyczny zespołu Laposa Julcsi Band z Węgier. Również od strony kulinarnej goście spotkania zostali przyjemnie zaskoczeni przez organizatorów wydarzenia. Oprócz doskonałych węgierskich dań serwowane były także wyroby mięsne oraz węgierskie wina. Na zakończenie części oficjalnej odbyła się loteria fantowa. Wylosowanych zostało pięć szczęśliwych losów. Ich właściciele otrzymali kosze z węgierskimi produktami oraz zestaw biżuterii.


e-Wydanie

Sledź nas na: