Święto Narodowe Francji

2024-01-28

W dniu 14 lipca 2023 r. Ambasada Francji w Warszawie zorganizowała przyjęcie z okazji Święta Narodowego Francji, które było okazją do celebrowania wartości Republiki oraz jej symboli.

 W związku z zakończeniem miesiąc wcześniej misji przez JE Ambasadora Frédérica Billeta chargé d’affaires a.i. Lucie Stepanyan podjęła w ogrodach Ambasady Francji ponad tysiąc gości w ramach wspólnych obchodów Święta Narodowego Francji.

W swoim przemówieniu chargé d’affaires a.i. przekazała życzenia byłego ambasadora i podkreśliła postępy we francusko-polskich stosunkach dwustronnych w dziedzinie edukacji, wojska, gospodarki, kultury i energetyki jądrowej. Chargé d’affaires a.i. podkreśliła także kluczową rolę Polski w ramach europejskiej solidarności z Ukrainą oraz znaczenie francusko-polskiej współpracy od początku konfliktu, odnosząc się również do francusko-polsko-ukraińskiego formatu dialogu nazywanego „Trójkątem Rzeszowskim”. Odniosła się także do partnerstwa między Francją a Polską, mówiąc:

W duchu francusko-polskiego partnerstwa strategicznego nasz dialog polityczny staje się coraz bardziej intensywny. Nasze dwa kraje nie zawsze zgadzają się we wszystkim. Ale na tym polega urok demokracji i różnorodność Europy. Zawsze staramy się, w duchu konstruktywności i wzajemnego szacunku, zbliżać nasze punkty widzenia i patrzeć w przyszłość. Na tym polega siła historycznej przyjaźni francusko-polskiej i naszej wiary w Europę.

Wzmocnienie naszego dialogu politycznego wynika również z głębokiego przekonania wyrażonego przez prezydenta Francji w jego przemówieniu w Bratysławie 31 maja tego roku, który powiedział:Jest tylko jedna Europa. Jednolita tkanka złożona ze splecionych historii i różnorodności, ale z pragnieniem jedności geograficznej i geopolitycznej oraz budowania wspólnej narracji”.

My, Francuzi i Polacy, dobrze znamy te sploty historii, o których wspomniał prezydent Francji. Wielokrotnie potrafiliśmy łączyć siły, w tym roku obchodzimy stulecie wizyty marszałka Focha w Polsce, podczas której odebrał buławę marszałka Polski. Ta rocznica przypomina nam o francusko-polskim braterstwie broni po I wojnie światowej, którego ucieleśnieniem była misja wojskowa, w ramach której młody kapitan De Gaulle przez kilka miesięcy szkolił polskich podoficerów. Dziś francuscy żołnierze ponownie szkolą, tym razem ukraińskich żołnierzy, na polskiej ziemi w ramach misji pomocy wojskowej Unii Europejskiej EUMAM. Cieszy mnie szczególnie obecność na dzisiejszym przyjęciu francuskich żołnierzy z jednostki stacjonującej w Polsce.

 Wystąpienie chargé d’affaires a.i. Lucie Stepanyan zakończyła sportowym akcentem, składając gratulacje polskim przyjaciołom z okazji organizacji Igrzysk Europejskich w Krakowie, które umożliwiły wielu sportowcom zakwalifikowanie się do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Paryżu w przyszłym roku.

W przyjęciu wzięli udział przedstawicie korpusu dyplomatycznego, polskich urzędów państwowych, przedstawiciele biznesu oraz przyjaciele ambasady. Polskie władze reprezentował Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. W przemówieniu podkreślił on francusko-polską współpracę i bliskie więzi między naszymi krajami.

Oficjalną część przyjęcia uświetnił koncert chóru z Liceum Francuskiego w Warszawie oraz orkiestry francuskich żołnierzy z jednostki stacjonującej w Polsce.

Święto narodowe Francji jest okazją dla Francuzów do celebrowania wartości Republiki oraz jej symboli.

Pierwszym z tych symboli jest hasło WOLNOŚĆ,  RÓWNOŚĆ,  BRATERSTWO.

Pojęcia wolności, równości i braterstwa spopularyzowane zostały przez Wielką Rewolucję Francuską (1789 r.). W rzeczywistości pochodzą od filozofów epoki Oświecenia, którzy od końca XVII wieku i przez cały wiek XVIII przybliżali i popularyzowali koncepcje wolności i równości. Rewolucja Francuska dodała do nich pojęcie braterstwa i połączyła je w całość. Od 14 lipca 1880 r. słowa te były umieszczane na frontonach budynków publicznych, a od 1880 r. hasła Liberté – Égalité – Fraternité (wolność – równość – braterstwo) są zapisane w konstytucji i stanowią część dziedzictwa narodowego wszystkich Francuzów.

Symbolem państwowym jest trójkolorowa flaga, która powstała podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej przez połączenie kolorów króla (białego) i miasta Paryża (niebieskiego i czerwonego). Archiwalne źródła podają, że zanim stała się flagą, była to kokarda podarowana przez La Fayette’a królowi Ludwikowi XVI, ale dokładne początki jej powstania niestety nie są znane.

Trójkolorowa flaga przybrała swoją ostateczną formę w 1794 r., kiedy to Konwent Narodowy zdecydował, że flaga będzie się składać z trzech kolorów narodowych, ułożonych w pionowe pasy, tak aby niebieski był przymocowany do drzewca, biały pośrodku, a czerwony unosił się swobodnie w powietrzu. Od 1958 r. jest to zapisane w artykule 2 Konstytucji V Republiki.

 Kolejnym symbolem odzwierciedlającym silne więzi między wojskiem a narodem jest parada wojskowa na Polach Elizejskich w Paryżu. Od 1880 r., kiedy 14 lipca został ustanowiony Świętem Narodowym, odbywa się parada wojskowa na Polach Elizejskich. Jest ona organizowana, aby uczynić ten dzień świętem dla całego francuskiego społeczeństwa i pokazać nierozerwalną więź między narodem i jego wojskiem. Parada odbywa się w obecności prezydenta Republiki Francuskiej, premiera, członków rządu, przewodniczących senatu i Zgromadzenia Narodowego. Punktem kulminacyjnym parady jest przelot samolotów Patrouille de France oraz przemarsz oddziałów reprezentacyjnych poszczególnych sił zbrojnych słynną aleją. Wojskowi salutują głowie państwa oraz przedstawicielom władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Tak też miało miejsce również w tym roku.

 

 

 


e-Wydanie

Sledź nas na: