Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

2023-09-29

9 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023 – uroczyste i tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych
i samorządowych oraz przedsiębiorców.

W tym roku wydarzenie odbyło się pod hasłem: Ku lepszej przyszłości Towards a brighter future.

Część oficjalną DOR otworzyli prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz prezes KIG Marek Kołoczko, który podczas swojego wystąpienia powiedział: 

Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym, jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach – mówił prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko.

Odczytane zostały dwa listy. List od Prezydenta RP  odczytał Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, a list od Prezesa Rady Ministrów odczytał Jędrzej Kotarski zastępca dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM.

Część oficjalną wydarzenia zakończyły prezentacje strategicznych partnerów DOR, wśród których swój potencjał gospodarczy i turystyczny zaprezentowali przedstawiciele władz województw:

  • Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
  • Anna Jedynak – wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Marek Dąbrowski – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Mariusz Rukant – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to wydarzenie cykliczne Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), które ma na celu przedstawienie marki Polska ambasadorom akredytowanym w RP, z drugiej zaś strony służy prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej i zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej, samorządowej, w tym także samorządu gospodarczego. Dla uczestniczących w wydarzeniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, świata polityki, biznesu – przedsiębiorców i ekspertów – stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat prognoz i możliwości gospodarczych w nadchodzącym roku. Poprzez prezentację polskiej gospodarki, a także potencjału polskich regionów zagraniczni dyplomaci i goście wydarzenia mogli przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami.

Krajowa Izba Gospodarcza już po raz ósmy była organizatorem Dyplomatycznego Otwarcia Roku, podczas którego goście mieli okazję dyskutować o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku oraz podsumować to, co się zdarzyło w 2022 r. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna, a także turbulencje, jakie wywołała
w gospodarce światowej pandemia Covid oraz wojna w Ukrainie, stają się coraz większym wyzwaniem dla administracji rządowej, samorządowej, a przede wszystkim dla firm i przedsiębiorstw. Dlatego w tych trudnych czasach aktywność w zakresie promocji polskiej gospodarki nabiera szczególnego wymiaru.


e-Wydanie

Sledź nas na: