78. rocznica niepodległości Republiki Indonezji

2024-01-28

10 października 2023 r. Ambasada Republiki Indonezji w Polsce świętowała 78. rocznicę niepodległości Indonezji. Kraj ten nawiązał stosunki dyplomatyczne z Polską 19 września 1955 r.

Z okazji rocznicy uzyskania niepodległości Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie zorganizowała przyjęcie. Miłą niespodzianką uroczystości było wykonanie na żywo hymnów narodowych Polski
i Indonezji na indonezyjskich instrumentach ludowych o nazwie angklung, z osobistym udziałem
JE Ambasador Anity Lidyi Luhulimy, która wraz z muzykami wykonała narodowe melodie.

Przyjęcie otworzyło przemówienie JE Ambasador Anity Lidy Luhulima, powitała ona licznie przybyłych gości następującymi słowami:

Jestem zaszczycona, że mogę powitać Państwa dzisiejszego wieczoru, aby uczcić rocznicę Dnia Niepodległości Indonezji, a także upamiętnić Dzień Narodowych Sił Zbrojnych, który był głównym strażnikiem suwerenności i integralności terytorialnej naszego narodu od czasu ogłoszenia dnia niepodległości 17 sierpnia 1945 roku.

Przez 78 lat, pod przewodnictwem indonezyjskiej filozofii państwowej, Pancasila, jedności w różnorodności, archipelag Indonezji, składający się z 17 504 wysp, ponad 700 różnych języków, ponad 1000 grup etnicznych, 278 milionów ludzi i będący domem dla najbardziej zaludnionego kraju muzułmańskiego na świecie, nieustannie żyje w harmonii i pokojowo podtrzymuje wartości demokracji i poszanowania rządów prawa.

Dziś, pośród obecnych globalnych wyzwań, nasz naród pozostaje silny i stabilny politycznie i gospodarczo, z silnym zaangażowaniem w wykorzystanie transformacji energetycznej w celu osiągnięcia zielonej gospodarki, transformacji cyfrowej i napędzania zrównoważonego rozwoju, który dąży do ochrony suwerenności gospodarczej Indonezji w zarządzaniu jej zasobami naturalnymi.

Indonezja, położona w najbardziej dynamicznym regionie na świecie, między Oceanem Indyjskim i Oceanem Spokojnym, kieruje się aktywną i niezależną polityką zagraniczną, a także zasadami z Bandungu, będącymi wynikiem konferencji Azja –  Afryka w Bandungu w 1955 roku, Indonezja zawsze odgrywała swoją rolę w zapewnianiu pokoju i stabilności w regionie i na świecie, aby być częścią rozwiązania globalnych wyzwań i promować ducha multilateralizmu.

Poza kwestiami gospodarczymi pani ambasador w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na flagę Indonezji. Polska i Indonezja mają bowiem podobny kolor flagi – czerwień i biel. Podobnie jak bieg historii naszych krajów. Indonezyjska flaga nazywana jest Sang Dwiwarna – żyjąca osoba. Kolor czerwony reprezentuje ciało i życie fizyczne, kolor biały duszę i życie duchowe. Barwy flagi nawiązują do średniowiecznego cesarstwa Madjapahit. Ma ona ponad 800 lat, ale stała się oficjalną flagą Indonezji dopiero 17 sierpnia 1945 r.

Po wystąpieniu JE Ambasador Anity Lidy Luhulima głos zabrał szef służb zagranicznych Piotr Rychlik. Rozpoczął on wystąpienie od złożenia życzeń wszelkiej pomyślności, nawiązując do historii odzyskania niepodległości przez Indonezję. Wspomniał, że osiem lat temu Indonezja mężnie stanęła w walce o fundamentalne prawa wolności i sprawiedliwości. Podkreślił też fakt, że mimo znacznej odległości geograficznej Polska i Indonezja historycznie podzielały wiarę w wartości, które umożliwiły zbudowanie silnych i przyjaznych więzi partnerskich. Następnie skupił się na współpracy gospodarczej między Polską i Indonezją. Przez ostatni rok wymiana handlowa pomiędzy krajami wzrosła podwójnie, osiągając wartość 2.1 bln dolarów w 2022 r. Mówca wyraził przekonanie, że ten pozytywny trend utrzyma się w przyszłości. Powiedział także, że Polska wspiera zakończenie negocjacji między Unią Europejską a Indonezją, które przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom z obu regionów, a w przyszłości pobudzą jeszcze większy dynamiczny wzrost wymiany bilateralnej pomiędzy naszymi krajami. Podkreślił, że Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE jest gotowa do ochrony żywności (food security) i wzrostu dalszego eksportu produktów spożywczych. Wyraził nadzieję, że udana współpraca między naszymi krajami będzie kontynuowana również  w sektorze obronności.

Po przemówieniach JE Ambasador Anita Lidy Luhulima oraz szef służby zagranicznej Piotr Rychlik wznieśli toast za 78. rocznicę niepodległości Republiki Indonezji. Miłym akcentem uroczystości był także tort, który z racji dużych rozmiarów „wjechał” na salę, aby następnie zostać pokrojony przez panią ambasador, która osobiście częstowała nim gości. Na zakończenie wieczoru goście mogli także dołączyć do flash mob – tradycyjnego indonezyjskiego tańca Gemufamire z obszaru Maumere, we wschodniej Nusa Tenggara. Pokazy narodowych tańców Indonezji, przepiękna muzyka z oryginalnych instrumentów ludowych, a także specjały indonezyjskie dopełniły ten wyjątkowo miły wieczór.

A oto kilka faktów dotyczących Indonezji:

  • Indonezja, oficjalnie Republika Indonezji, to wyspiarskie państwo, położone w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Oceanii, którego stolicą jest Dżakarta.
  • Indonezja jest największym krajem wyspiarskim na świecie z ok. 17 tys. wysp i czwartym krajem na świecie pod względem liczby ludności. Najbardziej zaludnioną wyspę na świecie, Jawę, zamieszkuje ponad połowa ludności kraju.
  • Indonezja jest mocarstwem regionalnym w Azji Południowo-Wschodniej. Gospodarka Indonezji zajmuje 16. miejsce na świecie pod względem nominalnego PKB i siódme pod względem PKB według siły nabywczej.
  • Indonezja utrzymuje bliskie stosunki ze swoimi azjatyckimi sąsiadami i jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1950 r. i była członkiem założycielem Ruchu Państw Niezaangażowanych (ang. Non-Aligned Movement, NAM) oraz Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC). Indonezja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i okazjonalnie OPEC.
  • Indonezja jest jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, który jest członkiem G20.

e-Wydanie

Sledź nas na: