48. rocznica proklamowania niepodległości Angoli

2024-01-28

Z okazji 48. rocznicy proklamowania niepodległości Angoli JE Manuel Pedro Chaves Ambasador Republiki Angoli w dniu 14 listopada 2023 r. wydał przyjęcie w hotelu Regent w Warszawie. 

Ambasador Republiki Angoli Manuel Pedro Chaves, otwierając przyjęcie, powiedział:

Dzisiejszy dzień ma szczególną symbolikę, ponieważ wyznacza również datę odzyskania niepodległości przez kraj gospodarza, Rzeczpospolitą Polską. Dokładnie 11 listopada 1975 r., 48 lat temu, dr António Agostinho Neto, pierwszy przewodniczący Republiki i założyciel państwa angolskiego, ogłosił niepodległość narodową, uwalniając kraj od kolonialnej podległości, wyznaczając punkt zwrotny w jego historii i umieszczając Angolę w koncercie wolnych i niepodległych narodów.

Nie były to łatwe narodziny, ale wynik wytrwałej walki z ciemiężcą i kolonialnym okupantem trwającej prawie pięć wieków, prowadzonej przez niezłomnego ducha naszych bohaterów, kosztem utraty życia najlepszych synów i córek naszego narodu.

Pomimo tego osiągnięcia proklamacja niepodległości została dokonana przy brzęku broni, w wyniku zewnętrznych inwazji z północy i południa Angoli, jednego z najdłuższych i najbardziej śmiercionośnych konfliktów na południe od Sahary po II wojnie światowej, trwającego 27 lat.

Angola była zatem jedną z ofiar okresu zimnej wojny, która przeciwstawiła Zachód Wschodowi, a w poszukiwaniu obszarów wpływów nasz kraj nie został pominięty.

Pomimo wewnętrznego konfliktu, wojny domowej między niezadowolonymi synami i córkami tej samej ojczyzny, walczące strony nigdy nie zamknęły okna dla negocjacyjnego rozwiązania konfliktu, poszukiwania pokojowych sposobów jego rozwiązania, czy to dzięki interwencji mediacji i dobrym usługom Organizacji Narodów Zjednoczonych, ówczesnej Organizacji Jedności Afrykańskiej i zaprzyjaźnionych krajów, które były zainteresowane pokojowym rozwiązaniem sytuacji panującej w Angoli. Kraj pozostał silny, żyjąc w trudnych okresach walki z destabilizacją narzuconą przez konflikty interesów i niekorzystną sytuację międzynarodową, ze względu na istnienie dwóch bloków rywalizujących o obszary wpływów, z których terytorium Angoli było sceną najkrwawszego i najbardziej niszczycielskiego konfliktu XX wieku na południe od Sahary, po II wojnie światowej.

Pomimo panującej sytuacji w 1991 roku ówczesna Angolska Republika Ludowa przyjęła system wielopartyjny, rozpoczęła gospodarkę rynkową, a we wrześniu 1992 roku przeprowadziła pierwsze wielopartyjne wybory.

W międzyczasie, po różnych inicjatywach mających na celu osiągnięcie harmonii narodowej, Angola ostatecznie przypieczętowała pokój 4 kwietnia 2002 roku, podpisując Memorandum z Lweny porozumienia, zapewniając tym samym niezbędną stabilność polityczną w kierunku wieloaspektowego postępu i zrównoważonego rozwoju.

Wybory w Angoli odbywają się regularnie od 2012 roku i są obecnie po piątej turze wyborów powszechnych, które odbyły się 24 sierpnia 2022 roku, kiedy to prezydent republiki João Manuel Gonçalves Lourenço został ponownie wybrany na przywódcę kraju. Od 2017 roku obecna głowa państwa Angoli pod swoim przywództwem promowała szereg głębokich reform wewnętrznych, podkreślając walkę z korupcją i moralnym odnowieniem instytucji państwowych w celu stworzenia bardziej sprzyjającego otoczenia biznesowego dla przyciągania inwestycji zagranicznych oraz zacieśnienia współpracy finansowej, gospodarczej i handlowej z innymi krajami na świecie.

Jednocześnie JE Ambasador zaznaczył, że niektóre z przeszkód, które zniechęcały do inwestycji zagranicznych, zostały usunięte, dzięki czemu Angola staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem, zdolnym do pokazania swoich zasobów naturalnych, pięknych miejsc i co najważniejsze, otwartości swoich obywateli.

Ambasador Manuel Pedro Chaves podkreślił także, że dziś Angola prezentuje się jako kraj dążący do rozwoju, kierujący się dywersyfikacją gospodarki, wykorzystujący swoje zasoby i partnerstwa w celu poprawy podstawowych warunków życia ludności, gwarantując w ten sposób budowę infrastruktury, takiej jak lotniska, drogi, mosty, szkoły, szpitale, tamy, a także dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa i bezpieczeństwa publicznego w celu zapewnienia zdrowego i harmonijnego wzrostu. Niedawna inauguracja przez prezydenta João Lourenço nowego międzynarodowego lotniska dr. António Agostinho Neto jest jednoznacznym dowodem determinacji rządu Angoli w budowaniu nowej Angoli, która ma służyć Afryce i światu.

Ambasador wspomniał także, że wyniku roli, jaką Angola odegrała w rozwiązywaniu konfliktów szalejących na kontynencie afrykańskim i jej zaangażowania w budowaniu pokoju na kontynencie, prezydent João Lourenço został w 2022 r. mianowany „Mistrzem Unii Afrykańskiej na rzecz pokoju i pojednania w Afryce”.

Na zakończenie przemówienia JE Ambasador podkreślił, że rząd Angoli przeprowadził szeroko zakrojony proces zwolnienia i uproszczenia procedur przyznawania wiz turystycznych z ponad połową krajów na świecie, ułatwiając tym samym ludziom poznanie angolskiej rzeczywistości pod względem jej cudów natury, a także prowadzenia działalności gospodarczej i partnerstwa z angolskimi przedsiębiorcami. Wyraził także wolę zintensyfikowania współpracy z Rzeczpospolitą Polską w różnych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, szczególnie w rybołówstwie, rolnictwie, górnictwie, nowych technologiach, bezpieczeństwie publicznym i szkoleniu personelu. Mając to na względzie, poinformował gości, że oba kraje podpisały umowę o zniesieniu wiz w paszportach dyplomatycznych, która już obowiązuje.

Jednocześnie wspomniał także o kolejnym ważnym dla jego kraju wydarzeniu. W październiku tego roku Republika Angoli była gospodarzem 147. Zgromadzenia Ogólnego Unii Międzyparlamentarnej (IPU), w którym wzięło udział ponad tysiąc delegatów z całego świata, które służyło omówieniu, promocji pokoju
i demokracji, kwestii związanych z terroryzmem i zmianami klimatycznymi.

JE Ambasador bardzo dobitnie zaznaczył,  że jego kraj wierzy, iż wszystkie konflikty i spory powinny być rozwiązywane na drodze dialogu. Pogratulował także narodowi polskiemu i Rzeczypospolitej Polskiej wzorowych i pokojowych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 r., które mają tylko jednego zwycięzcę – naród polski. Narodowi polskiemu i rządowi złożył gratulację z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada, obchodzonego w tym samym dniu, w którym upamiętnia go jego kraj, ale w innych okolicznościach.

Oficjalną część przyjęcia uświetniły gościom pokazy tańców narodowych oraz popularne pieśni Angoli.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i polskich urzędów państwowych, a także przyjaciele ambasady.

Ada Krzewicka


e-Wydanie

Sledź nas na: